2004-2014. Προσωπικοί μηχανισμοί οικειοποίησης της πόλης